Ozvěny kázání

Citát Ota Pavel 5. neděle v mezidobí 10. 2. 2013

"Kolikrát jsem se už v životě spletl. Ti nejskvělejší lidé jsou ti nejskromnější. To jenom hlupáci a ubožáci potřebují o sobě mluvit, aby sami ve svých očích vyrostli."

Ota Pavel, Jak jsem potkal ryby

Život bez lásky 4. neděle v mezidobí 3. 2. 2013

LÁSKA

 

Laskavost bez lásky činí člověka pokryteckým,

Vybrané citace z kázání neděle 27. 1.

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl
a musel mít strach.

Nebojte se toho,
co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil
a čím je den ode dne
více ohrožován!

A konečně, nebojte se
sami sebe!

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více,
než kdy jindy.

Je nutné, aby zesílila jistota,
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa,

Vybrané citace z kázání z neděle 20. 1. 2013

Vyznání Toto je můj král ve slovenštině:

Toto je môj Kráľ!

Syndikovat obsah