Redemptoristé

O lidových misiích

Lidové misie redemptoristů jsou duchovní obnovy farních společenství. Začaly se konat v Čechách a na Moravě zhruba v polovině 19. století. Své ovoce přinášely po celých 100 let, až do roku 1950, kdy byla činnost řeholních řádů v naší republice zakázána. Dnes, kdy je možnost opět svobodně zvěstovat Boží slovo, navazujeme na tento osvědčený způsob pastorace.


Délka konání misií činí obvykle devět dní. Víkendové akce jsou jistě dobré, ale nezasáhnou ty, kteří to nejvíce potřebují. Má-li přinést duchovní obnova užitek celé farnosti, je třeba se na ni připravit modlitbou a udělat si čas. Během misií věnují lidé Bohu denně jednu nebo dvě hodiny, dovolí mu, aby na ně působil. Při tom se mohou každý den věnovat svému zaměstnání, rodině, studiu, … jde to, věříte tomu?


Hlavní program probíhá většinou v kostele, je určen v první řadě lidem, kteří „chodí do kostela“. Program má své zásady, je vyzkoušený znamenitými misionáři v minulosti. Páteří těchto „dnů víry“ jsou mše svaté s tématickými promluvami, zaměřenými na obnovu základů křesťanské víry. Naším úkolem je znovu zvěstovat lidem poselství o Ježíši Kristu, zvát je k osobnímu obrácení a k přijetí z toho vyplývajících morálních závazků pro život.

Více na http://www.lidovemisie.cz

Kdo u nás misie vedl a povede misijní obnovu

P. Jiří Šindelář CSsR, člen Pražské provincie redemptoristů, * 11.3.1968, ord. 22.6.2002, od 1.7.2002 do 30.6.2007 kaplan a misionář na Hoře Matky Boží v Králíkách, od 1.7.2007 kaplan v klášteře redemptoristů v Tasovicích u Znojma, odpovědný za chod lidových misií, misie@cssr.cz , tel.: 732 961 694.

Vystudoval v semináři redemptoristů v Polském Krakowě a Tuchowě. Původním povoláním je stavař-geodet. Do misijní komunity v Králíkách přišel 1.7.2002 jako novokněz, jen několik dní po svém kněžském svěcení. Jeho hlavním posláním bylo konat klasické, devítidenní, duchovní obnovy farností, tzv. lidové misie. Svoje první zkušenosti ohledně lidových misií získával na Slovensku pod vedením zkušeného misionáře P. Zamkovského CSsR, se kterým se účastnil misií v Levoči, Brumově a Rájci (2002) a později ještě obnovy lidových misií, tzv. renovace, opět v Levoči (2003). V současné době tvoří spolu s P. Waścińskim CSsR jádro misijní skupiny. Kromě misijní činnosti vede příležitostně duchovní cvičení pro věřící, tzv. exercicie.

P. Tomasz Waściński CSsR, člen Waršavské provincie redemptoristů, * 26.5.1968, ord. 28.5.1995, od 1.7.2003 do 30.6.2007 kaplan a člen misijní skupiny na Hoře Matky Boží v Králíkách, od 1.7.2007 kaplan v klášteře redemptoristů v Tasovicích u Znojma, kde zastává funkci představeného kláštera.

Vystudoval teologii v semináři redemptoristů v Krakowě a Tuchowě. Dva roky působil v pastoraci v Polsku. V létě 1997 přišel na výpomoc do pražské provincie redemptoristů. Krátce působil jako kaplan v Tasovicích, potom 6 let jako farář ve Frýdku. Po létech strávených ve farní správě pocítil potřebu změnit prostředí a na vlastní žádost přešel do misijní komunity na Králíkách. Od roku 2003 koná společně s P. Šindelářem lidové misie ve farnostech po celé naší republice. V rámci konání lidových misií spolu navštíví 15-20 farností ročně.

 

Zdroj http://www.lidovemisie.cz