Ohlášky od 13.1. DO 20.1. 2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

V TÝDNU OD 13. LEDNA 2012 DO 20. LEDNA 2013

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

 

13.1.

NEDĚLE

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

9:00

ZA JOSEFA CHALUPU, DCERU MARII, RODIČE JULII A JOSEFA CHALUPOVY A ZA MARII A ALOISE ŽÁČKOVY

 

 

 

14.1.

PONDĚLÍ

PONDĚLÍ

1. TÝDNE

V MEZIDOBÍ

 

18:00

 

 

15.1.

 

ÚTERÝ

ÚTERÝ 1. TÝDNE               V MEZIDOBÍ


18:00

 

 

16.1.

STŘEDA

STŘEDA

1. TÝDNE               V MEZIDOBÍ


18:00

ZA EDUARDA LANGÁŠKA, MANŽELKU, SYNA A ZETĚ

 

17.1.

ČTVRTEK

SV. ANTONÍNA, OPATA

-----

 

 

 

 

18.1.

PÁTEK

PANNY MARIE, MATKY JEDNOTY KŘESŤANŮ

 

 

 

 

 

19.1.

SOBOTA

SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE

 

 

 

 

 

20.1.

NEDĚLE

2. NEDĚLE               V MEZIDOBÍ

9:00

ZA FARNÍKY

 

 

 

 

* DO STŘEDY 16.1.: OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ. ODPOLEDNÍ VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ JAKO OBVYKLE. VEČERNÍ USTUPUJE MISIJNÍMU PROGRAMU.

 

* PONDĚLÍ 14.1.: po večerním programu sklízení vánoční výzdoby. prosíme o pomoc!

 

* PONDĚLÍ 14.1.: V TĚŠANSKÉ ORLOVNĚ V 18 HODIN SEMINÁŘ U PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ CYRILOMETODĚJSKÝCH OSLAV.

 

* OD PÁTKU 18.1. DO PÁTKU 25.1.: TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ. BUDEME PAMATOVAT V MODLITBÁCH.

 

* SOBOTA 19.1.: V 20 NA MOUTNICKÉ FAŘE SETKÁNÍ AKOLYTŮ.

 

* NEDĚLE 20.1.: KŘEST SÁRY VYMAZALOVÉ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* pátek 1.2.: VÝLET Z NÁBOŽENSTVÍ.