CO DĚLAT KDYŽ

Chcete se vzít v kostele

  • je třeba, aby aspoň jeden z vás byl pokřtěný
  • nejméně 3 měsíce předem se přijďte domluvit na faru, kde se dozvíte další

Chcete pokřtít své dítě

  • pokud nebydlíte na území farnosti, je třeba nejprve navštívit vašeho faráře a vyžádat si jeho souhlas
  • přijďte nejméně měsíc před zamýšleným termínem křtu a vezměte s sebou rodný list dítěte – stačí kopie (nemusí být ověřená)

Vám v rodině někdo zemřel a chcete mít pohřeb v kostele

  • kontaktujte pohřební službu, která je schopná vám zařídit vše potřebné. Předběžný termín pohřbu si můžete domluvit na faře buď předem (stačí i telefonem), nebo nám zavolá z kanceláře přímo pohřební služba

Chcete domluvit sloužení mše svaté za vaši rodinu

Na mše svaté zapisujeme v zákristii. Evidenci mší svatých má na starosti p. Eva Sedláčková, se kterou se můžete dopředu domluvit. S ní také konzultujte případné změny.