Ohlášky OD 6/1 DO 13/1

POŘAD BOHOSLUŽEB

V TÝDNU OD 6. LEDNA 2012 DO 13. LEDNA 2013

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

 

6.1.

NEDĚLE

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ („TŘÍ KRÁLŮ“)

 

9:00

ZA FARNÍKY

 

 

 

7.1.

PONDĚLÍ

SV. RAJMUNDA Z PENAFORTU, KNĚZE

17:00

NA DOBRÝ ÚMYSL

 

8.1.

 

ÚTERÝ

ÚTERÝ PO ZJEVENÍ PÁNĚ

 

 

 

9.1.

STŘEDA

STŘEDA PO ZJEVENÍ PÁNĚ

 

 

 

10.1.

ČTVRTEK

ČTVRTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ

17:00

NA DOBRÝ ÚMYSL

 

 

11.1.

PÁTEK

PÁTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ

 

 

 

 

 

12.1.

SOBOTA

SOBOTA PO ZJEVENÍ PÁNĚ

 

 

 

 

 

13.1.

NEDĚLE

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

9:00

ZA JOSEFA CHALUPU, DCERU MARII, RODIČE JULII A JOSEFA CHALUPOVY A ZA MARII A ALOISE ŽÁČKOVY

 

 

 

* SOBOTA 12.1. – STŘEDA 16.1.: OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ. VEDOU OPĚT OTCOVÉ JIŘÍ A TOMASZ, REDEMPTORISTÉ. PROGRAMY JSOU NA FARNÍM WEBU, VE VÝVĚSKÁCH A K ROZEBRÁNÍ NA LAVICI.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

* SOBOTA 19.1.: V 20 NA FAŘE SETKÁNÍ AKOLYTŮ.

 

* NEDĚLE 20.1.: KŘEST SÁRY VYMAZALOVÉ.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* tříkrálová sbírka v těšanech: 30.315,- kč.

 

* NOVÉ internetové stránky FARNOSTI: WWW.FARNOSTTESANY.CZ

 

* za lednovou obnovu svatých misií: ZDRÁVAS MARIA.