Ohlášky OD 30/12/12 DO 06/01/13

POŘAD BOHOSLUŽEB

V TÝDNU OD 30. PROSINCE 2012 DO 1. LEDNA 2013

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

 

30.12.

NEDĚLE

SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

9:00

ZA FARNÍKY

 

 

 

31.12.

PONDĚLÍ

SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

17:30

ZA FRANTIŠKA HORÁKA, JEHO MANŽELKU, ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU

 

1.1.

 

ÚTERÝ

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

9:00

ZA OBECNÍ ZASTUPITELE, OBČANY A DARY DUCHA SVATÉHO PRO VEDENÍ OBCE

 

2.1.

STŘEDA

SV. BASILA VELIKÉHO A ŘEHOŘE NAZIÁNSKÉHO, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE

 

 

 

3.1.

ČTVRTEK

NEJSVĚTĚJŠÍHO JMÉNA JEŽÍŠ

17:00

ZA ANIČKU KOPOROVU, JEJÍ DCERU PETRUŠKU A LENIČKU A ZA NALEZENÍ SPRÁVNÉ ŽIVOTNÍ CESTY PRO JEJÍHO MANŽELA PETRA

 

 

4.1.

PÁTEK

PRVNÍ PÁTEK

 

 

 

 

 

5.1.

SOBOTA

SOBOTA PO OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ

 

 

 

 

 

6.1.

NEDĚLE

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ („TŘÍ KRÁLŮ“)

 

 

9:00

ZA FARNÍKY

 

 

 

* PONDĚLÍ 31.12.: V 17:30 HODIN PŘI BOHOSLUŽBĚ PODĚKUJEME PÁNU BOHU ZA UPLYNULÝ ROK A POPROSÍME ZA NASTÁVAJÍCÍ NOVÝ ROK S TRADIČNÍM PŘEDSTAVENÍM VÝROČNÍ ZPRÁVY NAŠÍ FARNOSTI „ANNO SALUTIS“.

 

* ÚTERÝ 1.1.: VELKÁ SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE.

 

* ČTVRTEK 3.1.: SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH.

 

* ČTVRTEK 3.1.: OD 16 HODIN ADORACE, OD 16:30 HODIN PŘÍLEŽITOST KE SVATÉ ZPOVĚDI.

 

* SOBOTA 6.1.: RÁNO POŽEHNÁME KOLEDNÍKŮM, POTÉ PROBĚHNE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PRO TY NEJPOTŘEBNĚJŠÍ

 

* NEDĚLE 6.1.: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, LIDOVĚ TŘÍ KRÁLŮ. POŽEHNÁME VODU, KADIDLO A KŘÍDU A TAKÉ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* SOBOTA 12.1. – STŘEDA 16.1.: OBNOVA LIDOVÝCH MISIÍ. VEDOU OPĚT OTCOVÉ JIŘÍ A OTEC TOMASZ, REDEMPTORISTÉ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* za lednovou obnovu svatých misií: sláva otci.