Ohlášky OD 23/12 DO 30/12

POŘAD BOHOSLUŽEB

V TÝDNU OD 23. PROSINCE DO 30. PROSINCE

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

 

23.12.

NEDĚLE

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

9:00

ZA LIBUŠI SVOBODOVOU, RODINU DLABKOVU A ŽIVOU I ZEMŘELOU RODINU SVOBODOVOU

 

 

 

24.12.

PONDĚLÍ

ŠTĚDRÝ DEN

VIGILIE ZE SLAVNOSTI

22:00

ZA ALOISE JANOUŠKA, MANŽELKU, ZA RUDOLFA FERINU A RODIČE FERINOVY

 

25.12.

 

ÚTERÝ

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

9:00

 

 

16:00

ZA FARNÍKY

 

 

TE DEUM A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ

 

26.12.

STŘEDA

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

9:00

ZA ŠTĚPÁNA CENKA, MANŽELKU A ZEMŘELOU RODINU

 

 

27.12.

ČTVRTEK

SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY

-----

 

 

 

 

28.12.

PÁTEK

SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK BETLÉMSKÝCH, MUČEDNÍKŮ

 

 

 

 

 

29.12.

SOBOTA

SOBOTA V OKTÁVU VÁNOČNÍM

 

 

 

 

 

30.12.

SVÁTEK SVATÉ RODINY

9:00

ZA FARNÍKY

 

 

 

* PONDĚLÍ 24.12.: ŠTĚDRÝ DEN. V 16 HODIN v moutnicích DĚTSKÁ MŠE SV., PŘI NÍŽ DĚTI PŘINESOU SOŠKU jezulátka.

 

* ÚTERÝ 25.12.: HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ. V 11:55 HODIN NA ČT 1 A TV NOE VÁNOČNÍ POŽEHNÁNÍ BENEDIKTA XVI. „URBI ET ORBI“.

 

* NEDĚLE 30.12.: SVÁTEK SVATÉ RODINY. PŘI BOHOSLUŽBě SE USKUTEČNÍ OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ A POŽEHNÁNÍ MANŽELŮM. (obnovte svoje úmysly, bývá to pěkné a je to důležité… nebojte se přijít i se svými vírou nepraktikujícmi protějšky.)

 

---------------------------------------------------------------------------------------

* PONDĚLÍ 31.12.: V 17:30 HODIN PŘI BOHOSLUŽBĚ PODĚKUJEME PÁNU BOHU ZA UPLYNULÝ ROK A POPROSÍME ZA NASTÁVAJÍCÍ NOVÝ ROK S TRADIČNÍM PŘEDSTAVENÍM VÝROČNÍ ZPRÁVY NAŠÍ FARNOSTI „ANNO SALUTIS“.

 

* ÚTERÝ 1.1.: VELKÁ SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE.

 

* čtvrtek 3.1.: SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH.

 

* SOBOTA 5.1.: POŽEHNÁME KOLEDNÍKŮM, poté PROBĚHNE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PRO TY NEJPOTŘEBNĚJŠÍ.

 

* NEDĚLE 6.1.: SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ, LIDOVĚ TŘÍ KRÁLŮ.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* SBÍRKA NA FARNOST: 4.688,- KČ.

 

* za lednovou obnovu svatých misií: sláva otci.