Velikonoční benefiční koncert v Těšanech

Římskokatolická farnost Těšany si Vás dovoluje pozvat na

Velikonoční koncert

 

Duchovní hudba 17.-20. století

 

Neděle 5. května 2013 v 17:00 v kostele sv. Barnabáše

 

Účinkují:

 

MARTIN DOLEŽEL

 

KATEŘINA ŠVEJNOHOVÁ (zobcová flétna)

MAREK SCHOLLER (trombón)

 

Smyčcový soubor při ZUŠ Františka Sušila

(umělecký vedoucí MICHAL TEREBIENIEC)

 

Komorní pěvecký sbor Danielis

 

-VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ-

 

FINANČNÍ VÝTĚŽEK KONCERTU BUDE URČEN NA DALŠÍ ETAPU NÁROČNÉ OPRAVY FASÁDY TĚŠANSKÉHO KOSTELA