Dopis pro Darshan Gowda - Adopce na dálku

Překlad dopisu od Darshana– došlo 8. 2. 2013

 

 

Moji drazí rodiče!

 

Já, Vaše milující dítě Darshan, jsem Vám napsal tento dopis. Jsem v dobrém zdravotním stavu. Jak se máte Vy? Moji příbuzní jsou také zdrávi a jsou Vám všem vděční.

 

Moc nás potěšilo, když jsme já a moje rodina slyšeli, že jste mně začali podporovat ve vzdělávání. A tak nás napadlo, že bychom Vám napsali dopis.

 

Můj tatínek Granpaya obdělává pole. Maminka pracuje v továrně zpracující kešu ořechy. Moje mladší sestra Dhanya je v druhé třídě a můj bratr Sharth chodí do školky.

 

Já studuji v páté třídě. Nazývá se Vyšší základní škola Apsarakonda. Docházím do školy pěšky. Máme 5 předmětů: angličtinu, kannadštinu (pozn. národní jazyk indického státu Karnataka), matematiku, vědu, občanskou nauku. Nejraději mám angličtinu. Naše paní učitelka se jmenuje paní Rathnajová. Učí mě kannadštinu. Můj nejlepší kamarád se jmenuje Manoj a hráváme spolu hru běž a chyť. Také jsem byl jsem na talentové soutěži, kde jsem recitoval anglicky.

 

Kolik má členů Vaše rodina? Moc Vás všechny pozdravuju. Napište mi dopis o sobě. Ještě jednou děkuji za dopis

                     

Váš milující syn

                                                                                                Darshan Gowda

 

    

 

 

Odpověď na dopis 9. 2. 2013

 

 

Milý Darshane,

 

pěkně Tě zdravíme z České republiky. Je to země mnohem menší než Indie. Leží uprostřed Evropy. V této době je u nás zima, teploty jsou kolem 0 stupňů a padá sníh. Děti, stejně staré jako Ty, chodí rády na kopec a kloužou se po sněhu dolů. Nebo si staví ze sněhu sněhuláky. Pro děti je to veliká zábava.

 

Děkujeme Ti za dopis a pěkný obrázek a také Ti nějaké posíláme.

 

Tvé vzdělávání nepodporuje jen jedna rodina, ale podílí na něm mnoho lidí v naší vesnici. To znamená, že máš teď velkou spoustu přátel a všichni Ti přejí, aby se Ti ve škole dařilo.

 

Pozdravujeme Tvé rodiče a sourozence.

 

Tvoji přátelé z České republiky.


Sponsor: Name - Rimskokatolicka farnost Tesany, Code - 7924

Child´s: Name - Darshan Gowda, Code - 30579

 

9. 2. 2013

 

Dear Darshan,


many greetings from the Czech Republic. It is a country much smaller than India. It lies in the middle of Europe. At this time we have winter. Temperatures are around 0 degrees and it snows. Childrens (old as you are) like walking up the hill and then glide down on snow. They build a snow-doll (snowman) too. It's great fun for children.

 

Thank you for your letter and a nice picture. We send you some pictures too.

 

Many people in our village contribute to your education, not only one family. This means you have a lot of friends now. They all wish you much success in the school.

 

Give our regards to your parents, your brother and sister.

 

Your friends from Czech Republic