Výzva otce biskupa za modlitby a posty proti legalizaci potratového přípravku RU-486

Sestry a bratři,

jak již mnozí víte, v České republice probíhají jednání o legalizaci potratového přípravku RU-486 (Mifegyne), který je určený k usmrcení dítěte do 9. týdne těhotenství. (Podrobné informace o tomto přípravku i jeho účincích je možné najít na internetu.) Hnutí pro život v České republice připravilo petici proti registraci přípravku RU-486, kterou podle svých možností můžete podpořit.Ovšem prostředky nás věřících v boji proti zlu jsou mnohem širší a nemohou spočívat pouze v podepsání petice. Proto na první pátek letošní postní doby (15. února 2013) vybízím vás i vaše farníky k soukromým či společným modlitbám na tento úmysl, k vědomému a citelnému postu, případně k almužně na nějaký dobrý účel.
Tento den budu takto prožívat s každým z vás, kdo se připojí.
 

S požehnáním Mons.Vojtěch Cikrle, biskup brněnský