Ohlášky V TÝDNU OD 20. KVĚTNA 2018 DO 27. KVĚTNA 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 20. KVĚTNA 2018 DO 27. KVĚTNA 2018

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

20.5.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

 

9:00

ZA JAKUBA A JOSEFU VAHALOVY

 

17:30

 

Májová pobožnost

Pondělí

21.5.

Svátek

Výročí posvěcení brněnské katedrály

18.00

ZA JIŘÍHO KOLAŘÍKA, ZA SYNA JIŘÍHO A ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU

Úterý

22.5.

 

 

 

Středa

23.5.

 

 

 

Čtvrtek

24.5.

Svátek

Ježíše Krista, nejvyššího

a věčného kněze

18:00

ZA ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU VAHALOVU, SVOBODOVU, ČASTOŇOVU A POVOLNOU

Pátek

25.5.

 

 

 

Sobota

26.5.

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

 

 

Neděle

27.5.

 

SLAVNOST

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

POUŤ NA KAPLI

 

15:00

ZA FARNÍKY, STAVITELE KAPLE, OBĚTI I. A II.SVĚTOVÉ VÁLKY

 

 

 

 

 

 

* PÁTEK 25.5.: V 15 HODIN ÚKLID KAPLE PŘED POUTÍ. S PODĚKOVÁNÍM PROSÍME O POMOC! V 18:30 HODIN V MOUTNICÍCH SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA PRVOKOMUNIKANTŮ.

 

* neděle 27.5.: KŘEST MATYÁŠE HRDLIČKY. V 14 HODIN ODCHOD PĚŠÍCH A ODVOZ STARÝCH A NEMOCNÝCH OD KOSTELA. PO CESTĚ MODLITBA RŮŽENCE A žehnání polí a vinic naší farnosti. V 15 HODIN POUTNÍ BOHOSLUŽBA V KAPLI PANNY MARIE, POMOCNICE KŘESŤANŮ, NAD VINOHRADY. POTÉ POSEZENÍ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* Pátek 1.6.: V 18:30 HODIN V MOUTNICÍCH SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA PRVOKOMUNIKANTŮ.

 

* sobota 2.6.: v moutnicích od 17:30 hodin do 19:30 hodin pobožnost první soboty.

 

* neděle 3.6.: slavnost božího těla. chceme svému pánu a spasiteli udělat pěknou oslavu. stane se to naší silou. s poděkováním prosíme všechny o zapojení! křest daniela žáčka.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.