Ohlášky V TÝDNU OD 1. DUBNA 2018 DO 8. DUBNA 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 1. DUBNA 2018 DO 8. DUBNA 2018

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

1.4.

 

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

9:00

ZA FARNÍKY

16:00

Te Deum a svátostné požehnání

Pondělí

2.4.

Pondělí v oktávu velikonočním

9:00

ZA ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU NOVOTNOU, RYCHLÍKOVU A ZA KARLA SPRINGINSFELDA

Úterý

3.4.

 

 

 

Středa

4.4.

 

 

 

Čtvrtek

5.4.

 

18:00

NA PODĚKOVÁNÍ ZA 40 LET ŽIVOTA

Pátek

6.4.

 

 

 

Sobota

7.4.

 

 

 

Neděle

8.4.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(Božího milosrdenství)

9:00

ZA JAROSLAVA NÁDENÍČKA, DVA SYNY, SNACHU, RODINU NÁDENÍČKOVU A NOVÁKOVU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* čtvrtek 5.4.: svátostné návštěvy nemocných. v 17 hodin adorace, v 17:30 zpovídání. poté dětská mše svatá.

 

* sobota 7.4.: v praze národní pochod pro život a rodinu. v moutnicích pobožnost první soboty.

 

* NEDĚLE 8.4.: NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. TAKÉ SBĚR POSTNÍCH POKLADNIČEK.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* ČTVRTEK 12.4.: DĚTSKÁ MŠE SVATÁ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.