Ohlášky V TÝDNU OD 18. BŘEZNA 2018 DO 25. BŘEZNA 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

V TÝDNU OD 18. BŘEZNA 2018 DO 25. BŘEZNA 2018

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

18.3.

 

5. NEDĚLE POSTNÍ

 

15:00

ZA FARNÍKY

Pondělí

19.3.

Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie

8:00

 

 

 

 

 

 

16:00

ZA JOSEFA A ANTONII ČERMÁKOVY, SYNA JOSEFA, DVOJE RODIČE A ANNU A JOSEFA ŠEDIVÝCH, SYNA EDUARDA, FRANTIŠKA A ŽIVOU RODINU

 

ZÁDUŠNÍ ZA JOSEFA NOVÁKA

Úterý

20.3.

 

 

 

Středa

21.3.

 

 

 

 

Čtvrtek

22.3.

 

18:00

ZA ALOISE DOBROVOLNÉHO, MANŽELKU, DVA SYNY A SNACHU, ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU

Pátek

23.3.

 

 

 

Sobota

24.3.

 

 

 

Neděle

25.3.

 

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

 

8:30

ZA FRANTIŠKA DOSOUDILA, MANŽELKU, ZETĚ, DVOJE RODIČE A ŽIVOU RODINU

14:00

POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY

* ČTVRTEK 22.3.: DĚTSKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA A DĚTSKÁ MŠE SVATÁ.

 

* Pátek 23.3.: v 17 hodin průvod na květný pátek. křížová cesta (z důvodu prozatimního zvyšeného provozu) až v nesvačilské kapli v 17:30 hodin, v 18 hodin poutní mše svatá.

 

* sobota 24.3.: v brně diecézní setkání mládeže.

 

* neděle 25.3.: pozor posouvá se čas o hodinu dopředu. světlo nás táhne ven z postele. slavné bohoslužby květné neděle. od 14 do 15 hodin předvelikonoční svatá zpověď. neměl by nikdo chybět. zpovídá 5 zpovědníků.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

* čtvrtek 29.3.: obřady zeleného čtvrtku v 17:00 hodin.

 

* pátek 30.1.: od 8 hodin otevřen kostel k modlitbě. obřady velkého pátku v 17:00 hodin. přísný půst po celý den.

 

* sobota 31.3.: od 8 hodin otevřen kostel k modlitbě. obřady velikonoční vigilie v 18:00 hodin

 

* neděle 1.4.: slavná mše svatá v 9 hodin s žehnáním velikonočních pokrmů. v 16 hodin te deum a svátostné požehnání.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

* sbírka na topení: 7.220,- kč.

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.