Ohlášky V TÝDNU OD 11. ÚNORA 2018 DO 18. ÚNORA 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 11. ÚNORA 2018 DO 18. ÚNORA 2018

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

11.2.

 

6. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

9:00

NA ÚMYSL DÁRCE

Pondělí

12.2.

 

18:00

ZA ZEMŘELÉ RODIČE BARTOŠÍKOVI A OCHRANU PANNY MARIE PRO JEJICH DĚTI

Úterý

13.2.

 

 

 

Středa

14.2.

 

Popeleční středa

17:00

 

Čtvrtek

15.2.

 

18:00

ZA ZDENKA HORÁKA, DVOJE RODIČE, RODINU VAHALOVU, BALŠÍNKOVU A BRATRA

Pátek

16.2.

 

 

 

Sobota

17.2.

 

 

 

Neděle

18.2.

 

1. NEDĚLE POSTNÍ

 

9:00

ZA FARNOST

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

 

 

 

 

 

* STŘEDA 14.2.: POPELEČNÍ STŘEDA. BOHOSLUŽBY RÁNO I VEČER, NEMĚL BY NIKDO CHYBĚT. PŘÍSNÝ PŮST. ZAČÍNÁ POSVÁTNÁ DOBA POSTNÍ. PŘIDÁVÁME NA ZBOŽNOSTI A DOBRÝCH SKUTCÍCH. ÚČAST NA PLESECH A PODOBNÝCH AKCÍCH JE NAPROSTO PROTI DOPORUČENÍ A PRAXI CÍRKVE!

 

* ČTVRTEK 15.2.: KŘÍŽOVÁ CESTA A DĚTSKÁ MŠE SVATÁ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* ČTVRTEK 22.2.: KŘÍŽOVÁ CESTA A DĚTSKÁ MŠE SVATÁ.

 

* NEDĚLE 25.2.: V 9 HODIN SLAVNOSTNÍ UVEDEDENÍ PRVOKOMUNIKANTŮ DO PŘÍPRAVY NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. KŘEST ELIŠKY KUSÉ.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* HOSPODÁŘSKÉ VĚCI: PRACUJE SE NA RENOVACI STŘECHY FARNÍ BUDOVY A NA OZVUČENÍ KOSTELA.

 

* PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A ÚKONY DUCHOVNÍ SPRÁVY FARNOSTI TĚŠANY ZA ROK 2017: MÁTE K DISPOZICI VE FARNÍ VÝVĚSCE.

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.