Ohlášky V TÝDNU OD 28. LEDNA 2018 DO 4. ÚNORA 2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 28. LEDNA 2018 DO 4. ÚNORA 2018

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

28.1.

 

4. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

9:00

NA PODĚKOVÁNÍ A ZA ŽIVOU RODINU

Pondělí

29.1.

 

 

18:00

ZA ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU BOUŠKOVU A PIVOŇKOVU

Úterý

30.1.

 

 

 

Středa

31.1.

 

 

 

Čtvrtek

1.2.

 

18:00

ZA ZEMŘELOU MARII SKŘIČKOVU, MANŽELA A DVOJE RODIČE

Pátek

2.2.

Svátek

Uvedení Páně do chrámu

17:00

ZA ZEMŘELOU ANNU STROUHALOVOU A RODINU

Sobota

3.2.

Památka sv. Blažeje,

biskupa a mučedníka

 

 

Neděle

4.2.

 

5. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

 

9:00

ZA FARNOST A VLAST

 

 

 

 

 

 

* ČTVRTEK 1.2.: NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. OD 17 HODIN ADORACE, OD 17:15 HODIN ZPOVÍDÁNÍ.

 

* PÁTEK 2.2.: SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (HROMNICE). ŽEHNÁNÍ SVÍCÍ. BOHOSLUŽBY RÁNO I VEČER.

 

* SOBOTA 3.2.: PRVNÍ SOBOTA V MOUTNICÍCH. OD 17 HODIN ZPOVÍDÁNÍ, V 18 HODIN MARIÁNSKÁ MŠE SVATÁ, V 19 HODIN POBOŽNOST PRVNÍ SOBOTY S POMAZÁNÍM OLEJEM SV. ŠARBELA A ŽEHNÁNÍM OSTATKY SV. JANA PAVLA II.

 

* NEDĚLE 4.2.: KŘEST MARKÉTY ČECHOVÉ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* ČTVRTEK 8.1.: V 16 HODIN SETKÁNÍ DĚTÍ NA FAŘE, POTÉ DĚTSKÁ MŠE SVATÁ.

 

* NEDĚLE 11.2.: HROMADNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.