Ohlášky V TÝDNU OD 26. LISTOPADU 2017 DO 3. PROSINCE 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 26. LISTOPADU 2017 DO 3. PROSINCE 2017

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

26.11.

 

Slavnost

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

9:00

ZA FARNÍKY

Pondělí

27.11.

 

18:00

ZA RODINU KOLAŘÍKOVU, SYNA JIŘÍHO, DVOJE RODIČE, MANŽELE POLÁČKOVY A BOŽÍ OCHRANU

Úterý

28.11.

 

 

 

Středa

29.11.

 

 

 

Čtvrtek

30.11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

18:00

ZA JANU HORÁKOVU, RODIČE A DUŠE V OČISTCI

Pátek

1.12.

 

 

 

Sobota

2.12.

 

 

 

Neděle

3.12.

 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

9:00

ZA JAROSLAVA NÁDENÍČKA, MANŽELKU A DVA SYNY A SNACHU, OLGU CIBULKOVOU, RODINU JELÍNKOVU

 

* ČTVRTEK 30.11.: DĚTSKÁ MŠE SVATÁ.

 

* SOBOTA 2.12.: PRVNÍ SOBOTA V MOUTNICÍCH. OD 17 HODIN ZPOVÍDÁNÍ, POTÉ MARIÁNSKÁ MŠE SVATÁ A POBOŽNOST PRVNÍ SOBOTY S ROZJÍMÁNÍM, PÍSNĚMI, POMAZÁNÍM OLEJE SV. ŠARBELA A POŽEHNÁNÍM OSTATKY SV. JANA PAVLA II.

 

* NEDĚLE 3.12.: ŽEHNÁNÍ VAŠICH ADVENTNÍCH VĚNCŮ. PRŮVOD DĚTÍ S LUCERNIČKAMI.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* PONDĚLÍ 4.12.: V 17 HODIN SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM. ROZHOVOR S OTCEM RENÉM V TIŠTĚNÉ I INTERNETOVÉ ONA DNES.

 

* STŘEDA 5.12.: RORÁTNÍ MŠE SVATÁ. VEČER V SÁLE MOUTNICKÉ FARY ADVENTNÍ ZASTAVENÍ SE SE ČTENÍM VŠECHNY OD DĚTÍ PO SENIORY.

 

* ČTVRTEK 7.12.: PRVNÍ ČTVRTEK. SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. OD 17 HODIN ADORACE, OD 17:15 HODIN ZPOVÍDÁNÍ.

 

* SOBOTA 9.12.: DĚKANÁTNÍ SETKÁNÁ MLÁDEŽE V POZOŘICÍCH. DOPRAVA JE ZAJIŠTĚNA. HLAVNÍM HOSTEM MAREK ORKO VÁCHA. DÁLE ZAJÍMAVÉ WORKSHOPY A DUCHOVNÍ PROGRAM.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* INTENCE: Na stolku V PŘEDSÍNI jsou k dispozici lístečky, na které je možné psát úmysly mší svatých na příští kalendářní rok. Po jejich vyplnění JE ODEVZDEJTE DO SAKRISTIE NEBO PANÍ MARTINĚ DOSTÁLOVÉ DO ČTVTRKA 14. prosince. Potvrzené lístky pak budou k vyzvednutí  od středy 20. prosince. JE MOŽNO si z farních stránek stáhnou formulář a po vyplnění jej do 14. prosince odeSLAT elektronicky na tam uvedenou adresu. Potvrzený lístek BUDE DORUČEN TAKTÉŽ ELEKTRONICKY DO 21.12.

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.