Ohlášky V TÝDNU OD 22. ŘÍJNA 2017 DO 29. ŘÍJNA 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 22. ŘÍJNA 2017 DO 29. ŘÍJNA 2017

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

22.10.

 

 

29. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

ZA ZEMŘELÉHO STANISLAVA LEDBU, MANŽELKU, SOUROZENCE A RODIČE

Pondělí

23.10.

 

-----

 

Úterý

24.10.

 

 

 

Středa

25.10.

 

 

 

Čtvrtek

26.10.

 

15:00

REQUIEM ZA EMILII VOGNÁRKOVOU

Pátek

27.10.

 

 

 

Sobota

28.10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

 

Neděle

29.10.

 

30. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

ZA FARNÍKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* středa 25.10.: počátek podzimních prázdnin v mamre osová bítýška.

 

* nEDĚLE 29.10.: ČAS BUDE POSUNUTÝ O HODINU DOZADU. ---------------------------------------------------------------------------------------

 

* STŘEDA 1.11.: SLAVNOST VŠECH SVATÝCH.

 

* ČTVRTEK 2.11.: PAMÁTKA VĚRNÝCH ZEMŘELÝCH.

 

* ČTVRTEK 2.11.: SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. OD 16 HODIN ADORACE, OD 16:15 HODIN ZPOVÍDÁNÍ. V 18:00 HODIN DĚTSKÁ MŠE SVATÁ.

 

* NEDĚLE 5.11.: V 15:30 HODIN POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* HOSPODÁŘSKÉ ZÁLEŽITOSTI: OHLÁŠENÉ STAVEBNÍ AKCE BĚŽÍ. NA FAŘE BUDE PRO VAŠE AKTIVITY JEDNA MÍSTNOST TEMPEROVÁNA. KAŽDÝ LICHÝ MĚSÍC BUDE FARNÍ SBÍRKA ULOŽENA NA NOVÝ ZŘÍZENÝ FOND PRO VAŠE POTOMKY, ABY SE Z NĚHO MOHL POŘÍDIT NEMOVITÝ MAJETEK K PLACENÍ REŽIÍ, KDYBY PŘIŠLY HORŠÍ DOBY PRO FARNOST.

 

* POVZBUZENÍ: SVÉ DĚTI A SVÁ VNOUČATA PŘIVÁDĚJTE CO NEJČASTĚJI K DOBRÉMU PÁNU JEŽÍŠI! MÁTE ZODPOVĚDNOST ZA JEJICH SPÁSU!

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.