Ohlášky V TÝDNU OD 27. SRPNA 2017 DO 3. ZÁŘÍ 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 27. SRPNA 2017 DO 3. ZÁŘÍ 2017

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

27.8.

 

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

9:00

ZA PAVLA ŠEVČÍKA, ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU, DUŠE V OČISTCI A ZA ZEMŘELOU DCERU HANU

Pondělí

28.8.

Památka sv. Augustina,

biskupa a učitele církve

8:00

ZA EDUARDA A MARII LANGÁŠKOVY A ŽIVOU RODINU

Úterý

29.8.

Památka

Umučení sv. Jana Křtitele

 

 

Středa

30.8.

 

 

 

Čtvrtek

31.8.

 

18:00

ZA ŽIVOU A ZEMŘELOU RODINU VAHALOVU, SVOBODOVU, ČAHOŇOVU A POVOLNOU

Pátek

1.9.

 

 

 

Sobota

2.9.

 

 

 

Neděle

3.9.

 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

10:00

ZA FARNÍKY

 

 

 

 

 

 

 

* NEDĚLE 3.9.: PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU. V 14:30 HODIN NA FARNÍ ZAHRADĚ ROZAŘÍNSKÉ HODY. POTÉ LIDOVÁ VESELICE SE SLÍBENOU OSLAVOU KULATIN. OBČERSTVENÍ A HUDBA ZAJIŠTĚNY.

---------------------------------------------------------------------------------------

* PONDĚLÍ 4.9.: NATÁČENÍ SVÁTEČNÍHO SLOVA PRO ČESKOU TELEVIZI V NAŠICH FARNOSTECH.

 

* ÚTERÝ 5.9.: SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO A AKADEMICKÉHO ROKU S ŽEHNÁNÍM ŠKOLNÍCH POTŘEB PRO DĚTI.

 

* ČTVRTEK 6.9.: SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY. V 17 HODIN ADORACE, V 17:15 HODIN ZPOVÍDÁNÍ.

 

* SOBOTA 9.9.: ZLATÁ SOBOTA V POSVÁTNÝCH ŽAROŠICÍCH. V 9 HODIN ODCHOD PĚŠÍCH POUTNÍKŮ OD KOSTELA.

 

* SOBOTA 9.9.: SVATBA KRISTÝNY ČECHOVÉ A MARKA BŽOŇKA. DLE KODEXU KANONICKÉHO PRÁVA PŘÍPADNÉ PŘEKÁŽKY K OHLÁŠENÉMU A ZAMÝŠLENÉMU SŇATKU JE TŘEBA NEPRODLENĚ OHLÁSIT NA FARNÍM ÚŘADĚ.

 

* NEDĚLE 10.9.: V 10:30 HODIN SLAVNOSTNÍ POUTNÍ BOHOSLUŽBA, KTEROU BUDE CELEBROVAT MONS. JÁN BUČÍK Z TRNAVSKÉ ARCIDIECÉZE. O TÉ NEDĚLI PROBĚHNE VELKÁ SBÍRKA NA NOVOSTAVU KAPLE.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* hospodářské záležitosti: po neděli se započne s opravou soklu farní budovy. V ZÁŘÍ se bude opravovat střecha fary A BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ DVEŘE A OKNA. S BISKUPSTVÍM, CHARITOU ČESKÉ REPUBLIKY A STÁTNÍMI SLOŽKAMI JEDNÁME O VYUŽITÍ FARY TAK, ABY SLOUŽILA I VYDĚLÁVALA FARNOSTI.

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.