Ohlášky v TÝDNU OD 6. SRPNA 2017 DO 13. SRPNA 2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

 

V TÝDNU OD 6. SRPNA 2017 DO 13. SRPNA 2017

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Intence (úmysl)

Neděle

6.8.

 

SVÁTEK

PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

9:00

ZA FARNOST

Pondělí

7.8.

 

18:00

ZA RODINU ZAJÍCOVU A NÁDENÍČKOVU

Úterý

8.8.

Památka

sv. Dominika, kněze

 

 

Středa

9.8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy

 

 

Čtvrtek

10.8.

Svátek sv. Vavřince,

jáhna a mučedníka

18:00

ZA JANU A VLADIMÍRA DOSOUDILOVY

Pátek

11.8.

Památka

sv. Kláry, panny

 

 

Sobota

12.8.

 

 

 

Neděle

13.8.

 

19. NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

9:00

ZA VÍTĚZSLAVA VAŠUTA, MANŽELKU A JEJICH ŽIVOU I ZEMŘELOU RODINU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ČTVRTEK 10.8.: PRVNÍ ČTVRTEK – DEN DUCHOVNÍ OBNOVY. DOPOLEDNE SVÁTOSTNÉ NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. OD 17 HODIN ADORACE, OD 17:15 HODIN ZPOVÍDÁNÍ.

 

* NEDĚLE 13.8.: MĚSÍČNÍ SBÍRKA NA FARNOST. VEČER POUŤ V ŽAROŠICÍCH.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

* HOSPODÁŘSKÉ VĚCI:

 

1) OPRAVY STŘECHY A SOKLU FARY JSOU DOMLUVENÉ NA ZÁŘÍ. K SCHODIŠTI NA FARU BUDE INSTALOVÁNO ZÁBRADLÍ.

 

2) OBDRŽELI JSME NABÍDKU KVALITNĚJŠÍHO ŘEZIVA S PŘÁTELSKOU SLEVOU OD LESŮ OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ. STAVBA BUDE KVALITNĚJŠÍ A TRVANDLIVĚJŠÍ, I KDYŽ NA ÚKOR ČASOVÉ PRODLEVY.

 

 

* ZA FARNOST: SLÁVA OTCI.