Tříkrálová sbírka: výtěžek 2017

Výtěžek z pravidelné tříkrálové sbírky pro rok 2017 činí rekordních 37 056 Kč.

 Všem zúčastněným a dárcům děkujeme.